Blog za Poslovanje

Gumeni Proizvodi za Vas

Metoda oblikovanja obicne gume putem ubrizgavanja u  alat je oblikovanje ubrizgavanjem. Guma se formira prema kalupu i stvrdnjava, posle cega je spremna za upotrebu.

Kod kompresionog oblikovanja gume, donji deo  alata se zagreva do odgovarajuce temperature. Potom se u alat stavlja pravi deo gume koji se zatim zatvara sa gumeni prsti za cerupaljke cena. Ovako dobijen  proizvod se hladi i vadi iz alata i spreman je za upotrebu.

Ovaj postupak je proizvodnja gumenih delova putem zagrevanja  odmerene kolicine sirove gume i ubacivanja u kalup pod tlakom. Poluge se upotrebljavaju da guma popuni sve moguce delove kalupa. Zatim se kalup greje da se ostvari zeljeni oblik.